L' instructor Guillem Gonzàlez Mestre, Xiao Hu, porta entrenant Kung fu durant 12 anys. Acaba d'arribar directament de la Xina, del temple de Shaolin, on ha estat entrenant amb l'equip d'èlit del temple durant 6 mesos, 6 hores diàries de Kung fu.

Què és el Kung fu?

El Kung fu és un art marcial que com el seu nom indica significa treball dur. Qualsevol cosa que impliqui un gran esforç és Kung fu. Un bon violinista es podria dir que té un bon Kung fu perquè per a aconseguir que el seu violí tregui el més dolç i brillant so, necessita moltes hores de pràctica i dedicació.


L'estil de Shaolin sorgeix a partir de la necessitat dels monjos de crear noves formes de defensa pel seu temple. Els monjos havien observat la naturalesa al llarg del temps estudiant els moviments dels animals i van comprendre que els animals es comportaven harmònicament al actuar en el seu propi benefici i en el del seu medi. Aquesta harmonia és la que constitueix la essència del temple de Shaolin, que es simbolitza a través de cinc formes, cinc elements i cinc animals.

Dins del Kung fu de Shaolin es treballarà:

- Kung fu
- Formes tradicionals i modernes
- Imitació d'animals
- Combat modern (sanda) i tradicional
- Defensa personal
- Chin Na (defensa personal mitjançant punts de pressió d'acupuntura)
- Chipengong
- Chi gong (chi kung)
- Mien quan (Tai chi intern del temple de Shaolin)
- Meditació chan
- Acrobàcia
- Flexibilitat de músculs i tendons
- Agilitat
- Control del cos i la ment
- Valors com la humilitat, el respecte i l'esperit de sacrifici hi seran molt presents

Més informació a la recepció del nostre club o trucant al nostre telèfon 931 19 05 66